تفاوت ایمپرشن اینستاگرام و ریچ اینستاگرام

تفاوت ایمپرشن اینستاگرام و ریچ اینستاگرام

ایمپرشن اینستاگرام یا Impressions تعداد دفعاتی است که پست شما دیده می شود . ممکن است که یک شخص با حساب خود چندین بار پست شما را ببیند و هر بار که مشاهده کند یک ایمپرشن به تعداد ایمپرشن ها اضافه خواهد شد.

ریچ اینستاگرام یا Reach تعداد اکانت های یکتایی که پست شما را می بینند. ممکن است که یک نفر چندین بار پست شما را ببیند اما برای شما فقط یک ریچ به حساب می آید.

برای مثال اگر یک کاربر ۴ بار و کاربر دیگر۶ بار در زمان های مختلف پست شما را ببیند. تعداد ایمپرشن حساب شما ۱۰ و تعداد ریچ ها ۲ خواهد بود.

مطالب مرتبط