توجه فرمایید :

آدی صفحه شما باید تا پایان سفارش بدون تغییر باقی بماند

صفحه شما در هنگام انجام عملیات باید در حالت عمومی قرار داشته باشد

در صورتی که صفحه شما خصوصی باشد، مسئولیت عدم انجام عملیات بر عهده صاحب صفحه می باشد

خرید 50K بازدید IGTV

صورتحساب سفارش

50K بازدید IGTV

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شماره موبایل
لینک

توجه فرمایید :