توجه فرمایید :

آدی صفحه شما باید تا پایان سفارش بدون تغییر باقی بماند

صفحه شما در هنگام انجام عملیات باید در حالت عمومی قرار داشته باشد

در صورتی که صفحه شما خصوصی باشد، مسئولیت عدم انجام عملیات بر عهده صاحب صفحه می باشد

خرید ۵۰۰ بازدید IGTV

صورتحساب سفارش

۵۰۰ بازدید IGTV

۲,۵۰۰ تومان

شماره موبایل
لینک

توجه فرمایید :