توجه فرمایید :

آدی صفحه شما باید تا پایان سفارش بدون تغییر باقی بماند

صفحه شما در هنگام انجام عملیات باید در حالت عمومی قرار داشته باشد

در صورتی که صفحه شما خصوصی باشد، مسئولیت عدم انجام عملیات بر عهده صاحب صفحه می باشد

پیج باید بیزینسی باشد

در زمان افزایش تعداد ایمپرشن و ریچ پست ضمانتی بابت بالا رفتن فالوورهای پیج وجود ندارد

خرید 2K ایمپرشن و ریچ پست اینستاگرام

صورتحساب سفارش

2K ایمپرشن و ریچ پست اینستاگرام

۳۹٬۰۰۰ تومان

شماره موبایل
لینک

توجه فرمایید :