توجه فرمایید :

آدی صفحه شما باید تا پایان سفارش بدون تغییر باقی بماند

صفحه شما در هنگام انجام عملیات باید در حالت عمومی قرار داشته باشد

در صورتی که صفحه شما خصوصی باشد، مسئولیت عدم انجام عملیات بر عهده صاحب صفحه می باشد

بعد از ثبت سفارش لایو اینستاگرامی خود را آغاز کنید، تنها چند دقیقه قبل از شروع لایو اقدام به ثبت سفارش نمایید

خرید 5K بازدید لایو اینستاگرام

صورتحساب سفارش

5K بازدید لایو اینستاگرام

۱٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان

شماره موبایل
لینک

توجه فرمایید :